กิจกรรมจะประกาศผลภายในวันที่ 2020-05-30 16:00:00

Sexy Comeback
จัดเต็มให้หายคิดถึง เพียงแค่กลับมาออนไลน์ในช่วงเวลาที่กำหนด
ครบตามเงื่อนไขก็รับรางวัลง่ายๆไปเลย
ระยะเวลากิจกรรม
22 พ.ค. 63 (14.00น.) - 25 พ.ค. 63 (22.00น.)
รายละเอียดกิจกรรม
- เฉพาะวีเจ Global ที่ลงทะเบียนสำเร็จ
และมีเวลาไลฟ์สะสมตั้งแต่ 26 เม.ย. 63 - 20 พ.ค. 63 รวมแล้วไม่เกิน 6 ชม.
- วีเจที่ไลฟ์ครบ 2 ชม. ในแต่ละวันจะได้รับรางวัล 10,000 คูปอง ต่อวัน
- วีเจจะต้องมีเวลาออนไลน์สะสมรวมอย่างน้อย 3 ชม. ขึ้นไป
- วีเจที่สะสมยอด MDoll ครบตามที่กำหนด
จะได้รับโบนัสเพิ่มจากยอดคูปองออนไลน์สะสมดังนี้

จำนวน MDoll สะสม รางวัลคูปอง
MDoll 7 ชิ้น ขึ้นไป x 15%
MDoll 4 - 6 ชิ้น x 10%
MDoll 1 - 3 ชิ้น x 5%

ตัวอย่าง วีเจ A ออนไลน์ 2 ชม.ต่อวัน
ตั้งแต่วันที่ 22 - 25 พ.ค. 63 รวมเป็นเวลา 3 วัน
และได้รับ MDoll 6 ชิ้น จะได้รับรางวัลดังนี้
10,000x3 = 30,000 คูปอง x 10% (3,000)
วีเจจะได้รับรางวัลทั้งหมด 33,000 คูปอง
หมายเหตุ
- VJ Ranking ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะ VJ Global ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
- จะต้องมีวีเจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 20 คนขึ้นไป
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการ และพูดคุยกับผู้เล่นเท่านั้นในกรณีนอน
ส่องห้องเปล่าพื้น เพดาน จอดำหรือทำสิ่งไม่เหมาะสมกับการจัดรายการ
จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
- กรณีที่ยอดเวลา และของขวัญเท่ากัน จะให้สิทธิ์วีเจที่ได้รับของขวัญก่อนได้รางวัล
- ประกาศผลกิจกรรมภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia