โปรโมชั่นเติมเงินMlive ร่วม U Takeme เติมง่ายโบนัส2ต่อ
รับฟรีไม่มีกั๊ก เพียงทำตามเงื่อนไขง่ายๆ
ก็ได้รับคูปองฟรีกันไปได้เลย


วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 (16.00น.) – 12 พฤษภาคม 2563 (23.00น.)

รายละเอียดกิจกรรม [ขั้นแรก]
▶ เติมเงินเข้าแอป MLive ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น
รับฟรี! คูปอง TakeMe หรือ U TakeMe
▶ เติมเงิน MLive 20,000 คูปองขึ้นไป / รับฟรี
TakeMe หรือ U TakeMe 10,000คูปอง
▶ จำกัดสิทธิ์การรับคูปอง TakeMe หรือ U TakeMe
500 ไอดีแรก เท่านั้น
▶ โปรโมชั่นนี้เป็นแบบเติมรวดเดียวไม่สะสม เช่น
ครั้งแรก 10,000 คูปอง / ครั้งทีสอง 10,000 คูปอง
จะไม่ได้สิทธิ์
▶ สามารถร่วมโปรโมชั่นนี้ ได้ทุกช่องทางการเติมเงิน
▶ จำกัดสิทธิ์ 1 ไอดี รับรางวัลได้ 1 ครั้ง
(1 ไอดี Mlive ต่อ 1 ไอดี TakeMe หรือ U TakeMe)

ขั้นแรก

เติมเงินที่ MLive รับฟรี! TakeMe หรือ U TakeMe
20,000 คูปองขึ้นไป 10,000 คูปอง


วิธีรับคูปองฟรี U TakeMe หรือ TakeMe
▶ ดาวน์โหลดและล็อคอินไอดีเข้าแอป TakeMe
หรือ U TakeMe กดเพื่อดาวน์โหลด
▶ ล็อคอินไอดี Mlive ที่มีการเติมเงินที่หน้าเว็บไซต์ Mlive
▶ กดที่ปุ่ม Diary▶ กดที่ปุ่ม Promotion TakeMe / U TakeMe▶ กรอกเลขไอดี TakeMe หรือ U TakeMe ที่ต้องการรับคูปองฟรีรายละเอียดกิจกรรม [ขั้นที่สอง]
▶ เติมเงินเข้าแอป TakeMe หรือ U TakeMe
ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น รับฟรี! คูปอง Mlive
▶ เติมเงิน TakeMe หรือ U TakeMe 20,000 คูปองขึ้นไป /
รับฟรี Mlive 10,000คูปอง
▶ จำกัดสิทธิ์การรับคูปอง Mlive 500 ไอดีแรก เท่านั้น
▶ โปรโมชั่นนี้เป็นแบบเติมรวดเดียวไม่สะสม เช่น ครั้งแรก 10,000 คูปอง /
ครั้งทีสอง 10,000 คูปอง
จะไม่ได้สิทธิ์
▶ สามารถร่วมโปรโมชั่นนี้ ได้ทุกช่องทางการเติมเงิน
▶ จำกัดสิทธิ์ 1 ไอดี รับรางวัลได้ 1 ครั้ง
(1 ไอดี TakeMe หรือ U TakeMe ต่อ 1 ไอดี Mlive)

*** รับได้เฉพาะไอดีที่ รับคูปองฟรี เงื่อนไขขั้นแรก มาแล้วเท่านั้น ***
ขั้นที่สอง

เติมเงินที่ TakeMe หรือ U TakeMe รับฟรี! Mlive
20,000 คูปองขึ้นไป 10,000 คูปอง


วิธีรับคูปองฟรี Mlive
▶ ล็อคอินไอดี TakeMe หรือ U TakeMe
ที่มีการเติมเงินที่หน้าเว็บไซต์ Takeme
▶ กดที่ปุ่ม โปรไฟล์** อย่าลืมนะ ต้องรับขั้นแรกก่อน ถึงจะรับขั้นที่สอง ได้นะ **

▶ กดที่ปุ่ม รับรางวัล promotion Mlive▶ กดที่ปุ่ม ยืนยันรับรางวัล
[ต้องทำเงื่อนไข ขั้นแรก และรับรางวัลก่อน ถึงจะรับรางวัลได้]หมายเหตุ
- สอบถามข้อมูลและแจ้งปัญหาติดต่อ
LINE: @takemeclub / Fb: @TakeMeFanClub
- กรณีไม่กดรับรางวัลก่อนหมดระยะเวลาโปรโมชั่น ถือว่าสละสิทธิ์ทันที
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโปรโมชั่น
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia
Access step of the website
To start accessing this website (https://www.mlive.la/) The company assumes that you have accepted all personal policy as mentioned.