กิจกรรม MSell อยากขาย
วันนี้นู๋ MSell มีกิจกรรมดีๆมาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆร่วมกัน
กติกาง๊ายงาย ง่ายมากๆ ง่ายสุดๆ
เพียงแค่กรอกแบบสอบถามก็มีสิทธิลุ้นได้รับรางวัล 10,000 คูปองแล้ว
ระยะเวลากิจกรรม
4 พฤษภาคม – 18 พฤษภาคม 2563
รายละเอียดกิจกรรม
ตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วน
https://bit.ly/35uyCBJ
รางวัลกิจกรรม
10,000 คูปอง จำนวน 20 รางวัล
รางวัลรวม 200,000 คูปอง
หมายเหตุ
- ทีมงานจะคัดเลือกผู้ร่วมกิจกรรมที่ให้เหตุผล
หรือให้ข้อมูลทีมีประโยชน์ถูกใจทีมงานมากที่สุด 20 รางวัลๆละ 10,000 คูปอง
- IDX ที่ร่วมกิจกรรมจะต้องสมัครก่อนวันที่ 26 เมษายน 2563
- ทีมงานจะตรวจสอบและส่งรางวัลให้ภายใน 5 วันทำการหลังจบกิจกรรม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia
Access step of the website
To start accessing this website (https://www.mlive.la/) The company assumes that you have accepted all personal policy as mentioned.