ขอแสดงความยินดี
กับผู้ชนะการแข่งขันกิจกรรม
Online On Mic Singing Contest 2020

ผู้ที่ชนะได้แก่

อันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
นางสาว ศศิชา ดวงเกษ
โอลีฟ
อันดับที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
นางสาว ธวัลรัตน์ นิลโนรี
แป้งร่ำ
อันดับที่ 3 เงินรางวัล 6,000 บาท
นางสาว ธัญชนก แก้วแตง
มดส้ม
อันดับที่ 4-5 รางวัล 5,000
เจนจิรา กาญจนาโรจน์ (เจนนี่)
เอเซีย ตรีวิเศษ (มั่นนี่)

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท
โยธิน คาถา (โยธิน)
นราวิชญ์ พุ่มพันธ์ (ไตเติล)

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะทุกท่าน
สามารถติดตามกิจกรรมดีๆ แบบนี้ได้ใหม่ เร็วๆ นี้
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia
Access step of the website
To start accessing this website (https://www.mlive.la/) The company assumes that you have accepted all personal policy as mentioned.