ประกาศปิดปรับปรุง
ช่องทางบัตร True Money
ช่องทางบัตร True Money จะปิดปรับปรุงระบบ

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 00:30 น. - 03:30 น.

แนะนำให้ทำรายการล่วงหน้าก่อนช่วงเวลาปิดปรับปรุง
หรือหลีกเลี่ยงการเติมเงินผ่านช่องทาง

ในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะ
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia
Access step of the website
To start accessing this website (https://www.mlive.la/) The company assumes that you have accepted all personal policy as mentioned.