ประกาศ!!
แจ้งคิดค่าธรรมเนียมในการเติมเงินครั้งละ 15 บาท / รายการ
ผ่านช่องทางดังนี้ QR PromptPay, QR Credit,
@epay, วรรณภา Mark.II, บัตรเครดิต


ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 0.01 น.
เมื่อลูกค้าเติมเงิน ทางระบบจะมีการคิดค่าธรรมเนียมในการเติมเงินต่อครั้ง
ครั้งละ 15 บาท / รายการ (โดยจะหักเงินจากยอดเงินที่เติมเข้าไปทันที)
สืบเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากช่องทางการเติมเงิน
และธนาคาร

ดังนั้น เมื่อลูกค้าเติมเงินผ่านช่องทางต่อไปนี้
QR PromptPay, QR Credit, @epay, วรรณภา Mark.II, บัตรเครดิต

ทางระบบจะทำการคิดค่าดำเนินการในการเติมเงินต่อครั้ง
ครั้งละ 15 บาท / รายการ (โดยจะหักเงินจากยอดเงินที่เติมเข้าไปทันที)
เช่น ลูกค้าโอนเงินมา 1,000 บาท ระบบจะหักค่าธรรมเนียม 15 บาท
และเติมเงินให้ 985 บาท เป็นต้น

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามทาง inbox เพจ MLiveFanClub
ได้ ที่นี่ ตลอด 24 ชม. ค่ะ
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia
Access step of the website
To start accessing this website (https://www.mlive.la/) The company assumes that you have accepted all personal policy as mentioned.