ประกาศปิดช่องทางการเติมเงิน

MLive ขอเรียนแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่าจะทำการปิดระบบเติมเงิน
ช่องทาง Linepay Linedirect Pay4cash
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.59 น. เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบค่ะ

ข้อแนะนำ : ช่องทางการเติมเงินแนะนำเติมง่ายอย่างปลอดภัย
ทำได้ด้วยตัวเองด้วยช่องทาง QR Payment

WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia